Doküman No
SGDB.FR. 0014
Yayın Tarihi
05.01.2024
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

ZİYARET EDİLEN BİRİM:                                                                   TARİH:               

 

 

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

1

Taşınır Kayıt Yetkilisi, Taşınır Mal Yönetmeliği hakkında eğitim almış mı? Kaç yıldır kayıt görevlisi olarak görev yapmaktadır?

               

2

Harcama biriminin Taşınır Ambarı ile Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminde ki kayıtları aynı mı?

               

3

Ambar olarak; su basması, nem vb. olumsuz çevre koşullarından en az etkilenecek yerler seçilmiş mi?

               

4

Ambarda ihtiyaç fazlası malzemeler bulunuyor mu? Tüketime verilen malzemelerin çıkışı yapılmış mı? Tüketim ambarında malzeme mevcut ise TKYS’de ki kayıtlar ile tutuyor mu?

               

5

Ortak alana verilen taşınırlar  ve zimmet yapılan taşınırlar için dosya oluşturulmuş mu?

               

6

Taşınır kayıtlarında 7.000 TL üzeri MARKASIZ ürün var mı? Varsa sebebi?

               

7

Mali yıl dönem sonlarında ve Taşınır kayıt-kontrol yetkililerinin değişiminde veya devirlerde fiili sayım yapılıyor mu? Devir teslim tutanağı tutuluyor mu?

               

8

Taşınırlarda etiketleme işlemi yapılmış mı?

               

9

Ortak kullanıma verilen taşınırlar için oluşturulan Dayanıklı Taşınır Listesi, ilgili kişilere imzalatılmış mı?

               

10

Ortak kullanıma verilen taşınırlar için oluşturulan Dayanıklı Taşınır Listesi mevcut durumu yansıtıyor mu?

               

11

Kişiye zimmet yapılan taşınırların, zimmet fişleri ilgili kişilere imzalatılmış mı?

               

12

Fiilen mevcut ancak kayıtlarda olmayan malzemeler mevcut mu?

               

13

Taşınır Mal Yönetmeliğinin 28. Maddesine göre Hurdaya ayrılan taşınır var mı? Var ise  fiziki olarak harcama biriminin ambarında mı ?

               

14

Birimin değişik yerlerinde ihtiyaç fazlası malzemeler bulunuyor mu?

               

15

Sayım ve döküm komisyonu yıllık olarak oluşturulmuş mu?

               

Üye

Üye

Üye

Birim Yetkilisi

               

               

               

               

Başkan