Döküman No
SGDB.FR. 0006
Yayın Tarihi
16.03.2020
Revizyon Tarihi
24.02.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi
 
………………………………………………………………………………………………………………………………AİT
HATA VEYA NOKSANI BULUNAN SÖZLEŞME TASARILARI FORMU

 

Sıra No Evrakın Türü MADDİ HATA VE NOKSANLIKLAR
                                        
                            
                                 
                               
                               
                                
                                       
Yukarıda ayrıntısı gösterilen (…..) adet “Taahhüt dosyası Evrakı” hizalarında belirtilen nedenle hata ve noksanlıkları giderilmek üzere iade edilmiştir.

 

ADI / SOYADI İMZA İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
Teslim Eden :                     

Adı Soyadı :                                                     

Unvanı       :               
İmzası       
:

 

 

……../……../20…..

Adı Soyadı :                 
Unvanı :                  
İmzası :
…../……../20…..
Teslim Alan :                 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Adı Soyadı :            

Adı Soyadı :                                                     

Unvanı       :                   
İmzası      
:

 

.……./……../20….

Unvanı :               
İmzası :
…..…/………/20…..