Doküman No
SGDB.FR. 0016
Yayın Tarihi
07.03.2024
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

 

Birim

                                  

Taşınır Adı

                                                            

Taşınır Sicil Numarası

                                                            

Taşınırın Markası

                                                            

Taşınırın Edinme Tarihi

                                                            

Taşınırın Zimmetine Verilenin veya Ortak Olan Sorumlusunun Ünvanı/Adı/Soyadı

                                                           

Arıza Durumu

                                                           

 

 

Yukarıda bilgileri yer alan Cihaz/Makine’nın arızası kullanıcının/kullanıcıların kasıt, kusur, ihmal ve tedbirsizliğinden kaynaklanmamış olup bakım onarım giderlerinin bütçeden ödenmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

 

-----------------------------                     --------------------------               ---------------------------

Taşınır zimmetine verilen                    Taşınır kayıt yetkilisi                Taşınır kontrol yetkilisi

veya ortak alan sorumlusu

             (imza)                                           (imza)                                     (imza)

 

 

 

                                                         --------------------------

                                                             Harcama yetkilisi    

 

                                                                   (imza)