Döküman No
SÜFAK.TL.0012
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Kullanma Talimatı

 

  1. İlk önce pano içindeki termikler kontrol edilir ve çalışır konumda olduğu görülür.
  2. Ardından şalter 0 konumundan 1 konumuna alınır.
  3. 3 renk ışık bulunan şalter panosu üzerindeki yeşil ışığın yandığı görülünce su gelip gelmediği kontrol edilir.
  4. Kapatılması için şalter 1 konumundan 0 konumuna çevrilir.
  5. Arıza durumunda kırmızı ışık yanar. Bu ışık yandığında teknik servise bilgi verilir.