Doküman No
SÜFAK.TL.0002
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. İlk önce pano içindeki termikler kontrol edilir ve çalışır konumda olduğu görülür.
  2. Ardından şalter 0 konumundan 1 konumuna alınır.
  3. 3 renk ışık bulunan şalter panosu üzerindeki yeşil ışığın yandığı görülünce su gelip gelmediği kontrol edilir.
  4. Kapatılması için şalter 1 konumundan 0 konumuna çevrilir.
  5. Arıza durumunda kırmızı ışık yanar. Bu ışık yandığında teknik servise bilgi verilir.