Döküman No
SÜFAK.TL.0091
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı:

 1. Cihaz açma/kapama tuşu açılarak cihaza güç verilir.
 2. Cihaza ait alt çekmece açılarak jel içine yerleştirilir.
 3. ”Image Lab” program açılır.
 4. Start page ekranındaki Protocols bölümünden protokol seçilir.
 5. Protocol Setup bölümünden  “gel imaging” sekmesine gidilir.
 6. “Position gel” sekmesine basıldığında jelin tabladaki görüntüsü ekrana gelir.
 7. Cihaza ait üst kapaklı bölümden jelin düzgünlüğü ayarlanabilir.
 8. ”Run prothocol” ile görüntüleme başlatılır.
 9. İşlemin tamamlanmasının ardından jel görüntüsü ekrana gelir.
 10. ”Auto-Analysis” veya “Analysis Tool Box” sekmlerinden görüntü ayarlarına ulaşılabilinir.
 11. Jel görüntüsü kaydedilerek programon hafızasına alınır.
 12. Alt tabladan jeli almayı unutmayınız.
 13. Program kapatılır.
 14. Cihaz güç anahtarı off durumuna getirilerek cihaz kapatılır.