Döküman No
SÜFAK.TL.0066
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
  2. Cihazın sağ alt kısmında bulunan düğmeyi “ON” konumuna getirerek çalıştırınız.
  3. Cihazın ön kontrol paneli üzerinde bulunan kapak açma “lid” düğmesine basınız.
  4. Konulacak tüpleri karşılıklı olarak eşit hacim ve ağırlıkta rotora yerleştirip kapağını kapatınız.
  5. “Time” tuşuna basarak çevirme butonu yardımıyla istenilen süreyi ayarlayınız.
  6. “rpm” tuşuna basarak çevirme butonu yardımıyla istenilen süreyi ayarlayınız.
  7. “START” düğmesine basarak işlemi başlatınız. Zaman bittikten sonra cihaz kendisi duracaktır.
  8. Tekrar “lid” tuşuna basarak kapağı açınız ve ürünleri alınız.
  9. Cihaz “ON” konumundayken kapağı kapalı olarak kalmalıdır. “OFF” konumunda iken kapak açık kalmalıdır.
  10. Beklenmeyen durumlarda cihazın üzerinde bulunan “STOP” butonuna basarak işlemi sonlandırabilirsiniz.