Doküman No
SÜFAK.TL.0066
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
  2. Cihazın sağ alt kısmında bulunan düğmeyi “ON” konumuna getirerek çalıştırınız.
  3. Cihazın ön kontrol paneli üzerinde bulunan kapak açma “lid” düğmesine basınız.
  4. Konulacak tüpleri karşılıklı olarak eşit hacim ve ağırlıkta rotora yerleştirip kapağını kapatınız.
  5. “Time” tuşuna basarak çevirme butonu yardımıyla istenilen süreyi ayarlayınız.
  6. “rpm” tuşuna basarak çevirme butonu yardımıyla istenilen süreyi ayarlayınız.
  7. “START” düğmesine basarak işlemi başlatınız. Zaman bittikten sonra cihaz kendisi duracaktır.
  8. Tekrar “lid” tuşuna basarak kapağı açınız ve ürünleri alınız.
  9. Cihaz “ON” konumundayken kapağı kapalı olarak kalmalıdır. “OFF” konumunda iken kapak açık kalmalıdır.
  10. Beklenmeyen durumlarda cihazın üzerinde bulunan “STOP” butonuna basarak işlemi sonlandırabilirsiniz.