Doküman No
SÜFAK.TL.0078
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Mikroskop koruma kılıfı çıkarılır.
  2. Mikroskop fişi ilgili bölmeden çıkarılarak prize takılır.
  3. Temizleme bezi ile oküler ve mercekler temizlenir.
  4. En küçük büyütmeli objektif hazır konuma getirilir.
  5. İncelenecek olan materyal lam-lamel arasına konularak mikroskop tablasına yerleştirilir.
  6. Mikroskobun sağ ve sol tarafındaki lamba düğmesinden alttan veya üstten verilmek istenilen ışık seviyesi ayarlanır.
  7.  İncelenecek olan materyale göre gerekli büyütme objektifleri rovelver yardımı ile değiştirilir (0,8x-8x).
  8. Mikroskoba bağlantılı bilgisayar yardımı ile fotoğraf, görüntü çekilmek isteniyorsa ya da farklı bir işlem yapılacaksa bilgisayar açılır, ardından ‘’Nikon Digital Sight‘’ dönüştürücü cihazının güç düğmesine basılarak aktif hale getirilir. Bilgisayarda bulunan ‘NIS Elements’’ uygulaması açılıp menüden istenen ayarları seçilerek fotoğraf, sayım vb. işlemler yapılır. İşlem sonunda bilgisayar ve dönüştürücü kapatılır.
  9. Mikroskopta inceleme işlemi bittikten sonra lamba düğmesinden ışık kapatılır ve en küçük büyütmeli objektif ayarlanarak materyal tabladan alınır. Objektifler temizleme bezi ile silinir. Mikroskop fişi prizden çıkarılarak mikroskobun ilgili bölmesine yerleştirilir. Mikroskop koruma kılıfı ile mikroskop kapatılır.