Döküman No
SÜFAK.TL.0099
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

  1. Cihazın fis¸inin takılı olup olmadıgˆını kontrol ediniz.
  2. Cihazın arkasında bulunan ac¸ma/kapama anahtarından ac¸ınız. 5.3. .Cihaz ac¸ma/kapama du¨gˆmesinden ac¸ılarak startup yaptırılır
  3. Analizi yapılacak testin (her test ic¸in kit ic¸erisinden c¸ıkan prosedu¨re uygun olarak yapılması gereken bir takım o¨n hazırlık is¸lemleri mevcuttur) manuel o¨n hazırlık is¸lemleri yapılır.
  4. Cihazın programı ac¸ılarak analizi yapılacak test ic¸in gerekli ayarlamalar yapılır.
  5. Test prosedu¨ru¨ne uygun olarak, standartlar, kontroller ve numuneler pipetlenir.
  6. Test prosedu¨ru¨ne uygun olarak digˆer kimyasallar pipetlenir.
  7. Test prosedu¨ru¨ne uygun olarak yıkama ve inku¨basyon is¸lemleri yapılır. Plate du¨zgu¨n bir s¸ekilde yerles¸tirilir.
  8. Test prosedu¨ru¨ne uygun olarak istenilen dalga boyunda okuma yaptırılır (Her testin okuma dalga boyu farklı absorbans degˆerlerinde olabilmektedir). C¸ıkan absorbans degˆerlerine go¨re, belirlenmis¸ standart degˆerler baz alınarak kalibrasyon egˆrisi c¸izdirilip sonuc¸lar degˆerlendirilir.
  9. Kapatılması gerektigˆinde shutdown yapılır, ac¸ma kapama du¨gˆmesinde kapatılır.