Döküman No
SÜFAK.TL.0028
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.

2. Cihazı yanında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.

3. Cihazın kapağını açınız.

4. Malzemelerinizi raflara yerleştiriniz.

5. Cihaz kapağını sıkıca kapatınız.

6. “Sıcaklık Ayarı” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile istenen sıcaklığı ayarlayınız. Sıcaklık çalışma aralığı +5? - 99,9 ?’dir.

7. “Zaman Ayarı” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile zaman sayacını ayarlayınız. Ya da süresiz olarak zaman sayacı ayarlanabilir.

8. “Start” butonuna basıp cihazı çalıştırınız.

9. İşlem tamamlandığında açma/kapama düğmesinden kapatınız.

10. Etüvü soğumaya bırakın daha sonra kapağı açınız.