Döküman No
SÜFAK.TL.0038
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Kullanma Talimatı

 

1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.

2. Cihazı yanında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.

3. Cihazın kapağını açınız.

4. Malzemelerinizi raflara yerleştiriniz.

5. Cihaz kapağını sıkıca kapatınız.

6. “Sıcaklık Ayarı” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile istenen sıcaklığı ayarlayınız. Sıcaklık çalışma aralığı +5? - 99,9 ?’dir.

7. “Zaman Ayarı” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile zaman sayacını ayarlayınız. Ya da süresiz olarak zaman sayacı ayarlanabilir.

8. “Start” butonuna basıp cihazı çalıştırınız.

9. İşlem tamamlandığında açma/kapama düğmesinden kapatınız.

10. Etüvü soğumaya bırakın daha sonra kapağı açınız.