Doküman No
SÜFAK.TL.0040
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişinin prize takılı olduğunu kontrol ediniz.
  2. Cihazın yan kısmında bulunan düğmeyi ON konumuna getirerek çalıştırınız.
  3. Cihazın ön kontrol paneli üzerinde bulunan “DOOR” düğmesine basarak kapağı açınız.
  4. Rotor üzerinde bulunan kapağı da el ile çevirerek açınız.
  5. Konulacak tüpleri karşılıklı olarak eşit hacim ve ağırlıkta rotora yerleştirip hem rotor kapağını hem de cihazın kapağını kapatınız.
  6. “SETUP” tuşuna basarak ve yön tuşlarını kullanarak dönme hızını (rpm) ve süresini ayarlayınız.
  7. “START” düğmesine basarak başlatınız. Ayarladığınız süre bittikten sonra cihaz kendisi duracak ve kapağı otomatik olarak açılacaktır.
  8. “STOP” düğmesine basarak işlemi sonlandırınız.
  9. Tüplerinizi yerlerinden alarak cihazı kapatınız.