Döküman No
SÜFAK.TL.0084
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

  1. Cihazın arka kısmındaki güç düğmesi açılır.
  2. Cihazın ön yüzündeki sıcaklık, çalkalama/zaman ve hız değerleri yapılacak çalışmaya göre ayarlanır
  3. Start/Stop tuşuna basılarak cihaz çalıştırılır.