Döküman No
SÜFAK.TL.0094
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Kullanma Talimatı

  1. Cihazın arka kısmındaki güç düğmesi açılır.
  2. Cihazın ön yüzündeki sıcaklık, çalkalama/zaman ve hız değerleri yapılacak çalışmaya göre ayarlanır
  3. Start/Stop tuşuna basılarak cihaz çalıştırılır.