Doküman No
SÜFAK.TL.0056
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişini takınız, elektrik bağlantılarını kontrol ediniz.
  2. Elektrodu çözeltinin içerisine daldırınız, “Read” butonuna basınız ve ekrandaki pH değerini okuyunuz.
  3. Uzun süre kullanılmadıysa “Cal” butonuna basarak kalibre ediniz. (Kalibrasyon için detaylı kullanım kılavuzuna bakınız.
  4. Çalışma bittikten sonra elektrodun ucunu destile su ile temizleyiniz, kurulayınız ve elektrolit çözeltisi içerisinde muhafaza ediniz.