Doküman No
SÜFAK.TL.0021
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

 

2.Uygulama

 1.  Kompresör fişe takılır.
 2. Tahliye vanalarının kapalı olduğu kontrol edilir. (2 adet vana bulunmaktadır. 1 incisi yüksek basınç çıkışının altında. 2 incisi kompresör kayışının alt bölümünde yer almaktadır. Vanalar hiç bir zaman sıkı sıkıya kapatılmaz)
 3.  Doldurulacak dalış tüpü bağlanır. (Bağlantı aparatı din tipi olduğundan tüpün adaptörü varsa sökülür.)
 4.  Kompresör çalıştırılır. (Yeşil Düğme, kompresör çalıştırılmadan önce oda klima veya benzeri şekillerle düzenli olarak havalandırılmalıdır)
 5.  Kompresör üzerindeki manometrenin 150 bara çıkana kadar beklenir.
 6.  Manometre basınç değeri 150 bar olunca tüpün vanası sonuna kadar açılır ve yarım tur kapatılır.
 7.  Manometre kontrol edilir. (Tüpün basıncına düşecektir.)
 8.  Her 15 dakikada bir tüp kapatılır ve tahliye vanaları açılarak kompresör üzerindeki basınçlı hava tazelenir ve vanalar tekrar kapatılır ve tüpün vanası açılır daha sonra yarım tur kapatılır. (Tüp vanası tahliyeden önceki basınçla aynı olana kadar açılmaz)
 9.  Tüpün basıncı 200 bar seviyesine çıktığında tüp kapatılır. (Güvenlik valfi nedeniyle 225 bar dan fazla hava basılamaz ancak güvenlik valfinin arıza yapabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle düzenli olarak kontrol edilmelidir)
 10.  Tüp kapatıldıktan sonra bağlantı aparatını sökmek hortumda yüksek basınç olacağından mümkün değildir. Bu nedenle önce sıra ile vanalar açılarak basınç düşürülür.
 11.  Vanalar açıldıktan sonra kapatmadan tüp sökülür.
 12.  Tüp söküldükten sonra kompresörün bir süre daha çalışmasına müsaade edilir.
 13.  Kompresör kapatılır. (Kırmızı düğme.)
 14.  Kompresör fişten çıkarılır.