Doküman No
SÜFAK.TL.0093
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

 1. Kontrollü hava sıcaklığı ile istenilen inkübasyon ortamının sağlanması amacıyla kullanılır.
 2. Cihazın sıcaklık ayar sistemi ile oda sıcaklığının 5-99 ºC üstü ayarlanabilir.
 3. Şebeke geriliminin 230 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır.
 4. Cihazın ön kısmında 0 ve 1 ile gösterilen açma kapama düğmesi ile cihaz çalıştırılır.
 5. Cihaz çalışınca, yine ön kısımda bulunan lambanın yeşil yanması cihazın kullanıma hazır olduğunu bildirir.
 6. Açma kapama düğmesinin yanında yer alan çevirmeli düğme yüksek sıcaklığın kesilmesi için ayarlanır.
 7. Sıcaklık ayar düğmesinin yanındaki çevirmeli düğme ile zaman ayarlaması yapılır.
 8. Ön kısımda bulunan dijital gösterge ile sıcaklık görülebilir.
 9. Dijital göstergenin altında xw yazan tuşa basılarak yapılacak ayarların ekranda görünmesi sağlanır. Alt ve üst işaretli oklar ile istenilen değerler girilir.
 10. Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.
 11. Cihaz laboratuar ve oda koşullarında, tezgah üstü kullanıma uygundur.
 12. Cihazın yerleşiminde sağ ve sol taraflardan en az 160 mm, yukarı ve arka taraflardan en az 100 mm olacak şekilde duvarla arasında mesafe bulunmalıdır.
 13. Cihazın tamamının dolu olması durumunda ayarlanan sıcaklıktan sapmalar olabilir.