Döküman No
SÜFAK.TL.0039
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Kullanma Talimatı

 

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
  2. Cihazı yanında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.
  3. Cihazın kapağını açınız.
  4. Malzemelerinizi raflara yerleştiriniz.
  5. Cihaz kapağını sıkıca kapatınız.
  6. “MAIN” tuşu ile led ekranda sıcaklık ayarı için “SET” tuşunu çevirerek arttırma/ azaltma yaparak istenilen sıcaklığa getiriniz.
  7. “MAIN” tuşu ile led ekranda zaman ayarı için “SET” tuşunu çevirerek arttırma/ azaltma yaparak istenilen süre ayarını yapınız.
  8. “START” butonuna basıp cihazı çalıştırınız.
  9. İşlem tamamlandığında açma/kapama düğmesinden kapatınız.
  10. Etüvü soğumaya bırakın daha sonra kapağı açınız.