Doküman No
SÜFAK.TL.0029
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
  2. Cihazı yanında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.
  3. Cihazın kapağını açınız.
  4. Malzemelerinizi raflara yerleştiriniz.
  5. Cihaz kapağını sıkıca kapatınız.
  6. “MAIN” tuşu ile led ekranda sıcaklık ayarı için “SET” tuşunu çevirerek arttırma/ azaltma yaparak istenilen sıcaklığa getiriniz.
  7. “MAIN” tuşu ile led ekranda zaman ayarı için “SET” tuşunu çevirerek arttırma/ azaltma yaparak istenilen süre ayarını yapınız.
  8. “START” butonuna basıp cihazı çalıştırınız.
  9. İşlem tamamlandığında açma/kapama düğmesinden kapatınız.
  10. Etüvü soğumaya bırakın daha sonra kapağı açınız.