Doküman No
SÜFAK.TL.0053
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

 1. Eldiven, maske, gözlük, önlük, vb işinize özgü kullanılması gerekecek kişisel koruyucularınız ve gerekiyorsa laboratuvar kıyafetleriniz olmadan deney sürecine başlamayınız.
 2. İlk olarak otomatik titrasyon cihazı “Main” düğmesinden “On” konumuna getirilerek açınız.
 3. Daha sonra otomatik destilasyon cihazının fişini prize takınız.
 4. Cihazın su vanasını açık konuma getiriniz.
 5. Analiz için gerekli saf malzemelerin yeterli ve hazır olduğundan emin olunuz.
 6. Cihazın alt kısmında bulunan “Main Switch” düğmesini “On” konumuna getiriniz.
 7. Cihazın ısınması ve borulardaki hava kabarcıklarının giderilmesi amacıyla cihazı “Deney 1” konumuna getirerek cam krozeler üniteye yerleştirilerek cihazın kapağı kapatılır ve numunelerden önce bir ön deneme gerçekleştiriniz.
 8. Ön deneme sonrasında cihaza yakma ünitesinde yakma işlemi gerçekleştirilen cam krozeler yerleştirilir ve analizler gerçekleştirilir.
 9. Dakikalık analiz sonunda otomatik titrasyon işlemi bitene kadar bekleyiniz ve işlem sonlandı uyarından sonra cihazın kapağını açarak boş cam krozeleri bir maşa yardımıyla alarak sıradaki işleme geçiniz.
 10. Numuneler bittikten sonra cihaz “enter/stop” düğmesinden saat yönünde çevirerek “Deney 2” kısmına getiriniz ve saf su ile analizi gerçekleştiriniz.
 11. İşlem süresi sonunda cihazın “Main Switch” düğmesi “Off” konumuna getirilerek kapatılır, suyu vanası kapatılır ve cihazın fişi çıkarılır.
 12. Otomatik titrasyon cihazı “Off” konumuna getirilerek kapatılır ve cihazın fişi çekilir.
 13. Cihazlar için gerekli temizlik işlemleri yapılır.