Döküman No
SÜFAK.TL.0025
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

  1. Cihazı yan kısmında bulunan düğmeye basarak açınız.
  2. Cihazın üzerindeki kapağı el ile kaldırıp içine inkübe edilecek malzemelerinizi yayların arasına yerleştiriniz. Malzemelerin güvenli bir şekilde yerleştiğinden emin olunuz ve kapağını kapatınız.
  3. Cihazın önünde bulunan led ekran üzerinden aşağı yukarı tuşlarını kullanarak süre ve dönme hızını (rpm) ayarlayarak “START” tuşuna basınız.
  4. Cihazın önünde bulunan led ekran üzerinden aşağı yukarı tuşlarını kullanarak sıcaklık ayarını da yaptıktan sonra “ON” tuşuna basarak cihazı çalıştırınız.
  5. İşlem tamamlandıktan sonra “STOP” tuşlarına basarak dönme hızını ve süreyi durdurunuz ve “OFF” tuşuna basarak sıcaklığı durdurunuz.
  6. Yan taraftaki düğmeden cihazı kapatınız.