Döküman No
SÜFAK.TL.0020
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

 

  1. Cihaz üzerindeki işaretli alana kadar sıvı doldurulur. İçine konacak olan solüsyon firma prosedürüne uygun olacak şekilde eklenir.
  2. Cihazın güç düğmesi açılır. Kalibrasyon düğmesine basılarak 5 dk kalibrasyonu sağlanır.
  3. İstenen yıkama süresi ayarlanır (5-10 dk).
  4. Kapaklı malzemelerin kapakları açılarak cihaza yerleştirilir. İşlem yapılacak malzemenin tamamı sıvı içinde olmalıdır.
  5. Kapak kapatılarak başlat düğmesine basılır. Yıkama süresi bitiminde malzemeler akan suyun altında bolca durulanır. Cihazda herhangi bir kalıntı veya kirlilik olmaması için fırça ve su yardımıyla yıkanır ve kurulanır.
  6. Ultrasonik yıkama cihazının sıvısı kirlendikçe üretici firmanın önerdiği sürelerde değiştirilir. İçindeki sıvıyı boşaltmak için su tahliye vanası açılır. Her solüsyon değişim sonrası boşaltılan tankın içi dezenfektan solüsyon ile ıslatılmış bez ile silinir.
  7.  Çalışırken cihazın içine asla el sokulmamalıdır. Çalışmadığı zamanlarda cihaz elektrik fişinden çıkarılmalıdır.