Döküman No
SÜFAK.TL.0085
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Kullanma Talimatı :

 

  1. Bağlantıları yapılarak kompresör çalıştırılır, tank basıncı 6 bar’a ulaşıp motorun durması beklenir.
  2. Kasetlere yerleştirilmiş numuneler cihazın haznesine yerleştirilir.
  3. Ön paneldeki ayar düğmesi ve basınç saati ile vakum gücü ayarlanır.
  4. Cihazın ön kısmındaki buton ‘’Start’’ konumuna getirilerek vakum işlemi başlatılır.
  5. Vakum esnasında üst kapaktaki supaplar basılı tutularak hepsinin yapışması sağlanmalıdır.
  6. Numune içerindeki hava kabarcıkları izlenir, kabarcık gözlemlenmeyene kadar vakum işlemi sürdürülür.
  7. Vakumlama işlemi tamamlandığında şartel stop komutuna getirilerek işlem sonlandırılır ve cihazın fişi çekilir.