Doküman No
SÜFAK.TL.0083
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fis¸inin takılı olup olmadıgˆını kontrol ediniz.
  2. Karıs¸tıracagˆınız/ısıtacagˆınız malzemenin ic¸erisine manyetik balıgˆı (manyetik barı) bırakınız, daha sonra malzemenizi tablayı ortalayarak yerles¸tiriniz.
  3.  Cihazın yanında bulunan ac¸ma/kapama du¨gˆmesinden ac¸ınız. 5.4. Do¨nme hızını (devri) ayarlayınız. Sıcaklıgˆı ayarlayınız.
  4.  Ayarlayacagˆınız sıcaklık tabla sıcaklıgˆıdır, kullandıgˆınız sıvının sıcaklıgˆını o¨lc¸mek ic¸in termometre kullanınız.
  5. I·stegˆe bagˆlı olarak su¨reyi ayarlayınız.
    I·s¸leminiz tamamlandıgˆında o¨ncelikle devri ve sıcaklık du¨gˆmelerini bas¸langıc¸ konumlarına getiriniz ve ac¸ma/kapama anahtarından kapatınız.
  6. Kabınızı tabladan kaldırıp, manyetik balıgˆı c¸ıkarınız