Döküman No
SÜFAK.TL.0007
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

 

  1. Su pompa motorunun fişi prize takılır.
  2. Protein skimmer pompasının fişi prize takılır.
  3. UV sistem panolarının fişleri prize takılır.
  4. Protein skimmer üst kısmındaki pis su çıkışının vanası ayarlanır.
  5. UV lamba arıza durumunda pano üzerinde kırmızı ışık yandığında teknik servise bilgi verilir.