Doküman No
SÜFAK.TL.0007
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Su pompa motorunun fişi prize takılır.
  2. Protein skimmer pompasının fişi prize takılır.
  3. UV sistem panolarının fişleri prize takılır.
  4. Protein skimmer üst kısmındaki pis su çıkışının vanası ayarlanır.
  5. UV lamba arıza durumunda pano üzerinde kırmızı ışık yandığında teknik servise bilgi verilir.