Döküman No
SÜFAK.TL.0033
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

  1. Görüntüleme sisteminin kapağı el ile açılır.
  2. İç kısımdaki tablanın üzerine görüntülenecek jel bırakılır ve sistemin kapağı kapatılır.
  3. Görüntüleme cihazının üzerindeki açma kapa düğmesinden çalıştırılarak UV tuşuna basılır.
  4. Bilgisayar çalıştırılarak Quantum-Capt programı çalıştırılır.
  5. Program üzerindeki Start Preview sekmesi tıklanarak görüntüleme işlemi başlatılır ve cihazın kamera sistemi en uygun görüntüyü yakalayarak jel görüntüsünü çeker.
  6. İşlem sonunda jel tablanın üzerinden alınarak tabla alkollü bir bez ile temizlenir.