Doküman No
SÜFAK.TL.0098
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

 1. Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile DNA amplifikasyonu, cDNA sentezi, primer bağlanma sıcaklığının optimizasyonu, sıcaklığa bağlı enzim aktivitesi deneylerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
 2. Cihazın maksimum programlanabilir sıcaklığı 99ºC, minimum programlanabilir sıcaklığı ise 35ºC’dir.Cihaz gradient yapabilme özelliğinde olup, örnek plağının önünden arkasına doğru 16 ºC’ye kadar sıcaklık gradienti oluşturabilmektedir. İşlem sona erdiğinde örnekler cihaz içinde 4ºC’de saklanabilmektedir.
 3. Şebeke geriliminin 230 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.
 4. Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.
 5. Cihazın on – off anahtarı açılır. 
 6. Cihazın kapağı çevrilerek açılır.
 7. Ana menüden kullanılacak program ok tuşlarıyla seçilir ve “proceed” butonuna basılır.
 8. Ekranda seçilen protokol ve örnek hacmi kısmı görülür. Örnek hacmi değiştirilmek istenirse cihazın numerik tuşlarıyla ilgili hacim girilir ve “proceed” butonuna basılır.
 9. “Run” seçeneğine seçilmeden önce programın içeriği görüntülenmek istenirse “view” seçeneği seçilir ve “proceed” butonuna basılır.
 10. Örnekler yerleştirilir.
 11. “Run” seçeneği seçilerek reaksiyon başlatılır.
 12. Cihazda kayıtlı programlar dışında yeni programların da yazılabilmesi ve kullanıcı isimleri altında saklanabilmesi mümkündür. Ana menüden “NEW” opsiyonu seçilip, “proceed” butonuna basılır. Program isimlendirilmesinin ardından program aşamaları (kapak ısıtma fonksiyonu, reaksiyon hacmi, sıcaklık ayarları) düzenlenebilmektedir. Sıcaklık ayarlarını yapabilmek için giriş menüsünden “Temp”seçilip, “proceed” butonuna basılır. Ekranın 3. satırına adım numarası, son satırına ise tuş takımı aracılığıyla 0 °C ile 99.9 °C arasında hedef sıcaklık değeri girilir ve “proceed” butonuna basılır. Hedef sıcaklık 3. satıra geçerken, son satırda reaksiyon süresi girilir ve “proceed” butonuna basılır. Son satırda onaylama satırı görünür ve “yes” seçeneği seçilerek “proceed” butonuna basılır. Diğer aşamalar için de uygun sıcaklık ve süreler aynı şekilde girildikten sonra giriş menüsünden “end” seçeneği seçilir ve “proceed” butonuna basılır. Programın saklanılmak istediği klasör ana menüden seçilir ve program kaydedilir.
 13. Elektrik kesintisi sonrası cihaz otomatik olarak kaldığı yerden tekrar başlamaktadır.
 14. Cihaz PCR işlemi dışında belirli sıcaklık ve sürede örneklerin saklanması amacıyla da  kullanılabilmektedir.
 15. Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.
 16. Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.
 17. Ortam sıcaklığının 5°C ile 40°C arasında olması gerekmektedir.
 18. 31°C’ye kadar olan sıcaklıklarda maksimum bağıl nemlilik düzeyi %80 iken, 40°C’de doğrusal olarak %50’ye düşmektedir.
 19. Voltaj değişimlerinin nominal voltajın ±%10’unu aşmaması gerekmektedir.
 20. Elektrik kaynağı 100-240 VAC, 50-60 Hz, 400 W olmalıdır.
 21. Cihazda 48 adet 0.2 ml’lik tüpün aynı anda yerleştirilerek reaksiyonların gerçekleştirilmesini sağlayan örnek yükleme ünitesi mevcuttur. Reaksiyon hacimleri seçilen yönteme göre değişiklik göstermektedir. İşlem sırasında buharlaşmayı önlemek için kapak kısmı 110ºC’ye kadar ısıtılmakta ve bu şekilde mineral yağ kullanımına gerek kalmamaktadır. 12 klasör içinde 400 program yüklenebilmektedir. Aletin boyutları G18*D32*Y20 cm’dir. Sıcaklık değerleri arasında ortalama geçiş hızı 1.5°C/sn’dir.
 22. Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın tamamiyle yüzeye temas ettiği kontrol edilmelidir.
 23. Cihazın havalandırma deliklerinin kapanmaması için duvardan en az 10 cm uzağa yerleştirilmelidir.
 24. Havalandırma deliklerinin tozlanmamasına dikkat edilmeli ve cihaz nemli yumuşak bir bezle silinmelidir.
 25. Cihazın örnek kuyularının kirlenmesi halinde su, %95 etanol ve ya 1:100 dilüe edilmiş çamaşır suyu kullanılarak temizlenmeli ve suyla durulayıp, kurutulmalıdır.