Döküman No
SÜFAK.TL.0085
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

1. Cihazın Çalıştırılması:

1.1. Örneklerin Otomatik Aspirasyon Modunda Çalışılması

1.2 . Automatic Start up işlemini başlatabilmek için numeric klavyeden “Start Up” tuşuna basılır.

1.3.  Örnekler kaset içerisine barkod etiketleri okunacak şekilde dikkatlice yerleştirilir.

1.4.  Cihazın uygun test için ayarlanmış olup olmadığı kontrol edilir.

1.5.  Kaset/kasetler cihaza yerleştirildikten sonra cihaz otomatik olarak örneklerin döngüye alınmasını başlatır ve çalışmayı bitirir.

1.6.  Sistem üzerinden kan örneklerinin sonuçları gözlenir.

 

2.  Manuel Aspirasyon Modunda

2.1.  Cihaz kompresörü ve bilgisayarı açılır. Numeric klavyeden “Power On” tuşuna basarak cihaz açılır.

2.2.  Cihazın uygun test (kontrol ya da kan örneklerine uygun modlar) için ayarlanmış olup olmadığı kontrol edilir.

2.3.  Örnek ID (kan seri numarası veya donör numarası) numeric ekran üzerinden ID tuşuna basılarak girilir ve “Enter” tuşuna basılır.

2.4.  Örnek tüpün kapağı çıkarılır, tüp içerisindeki örnek aspirasyon ucuna yaklaştırılıp cihazın örneği otomatik olarak aspire etmesi sağlanır.

2.5.  Sinyal sesi duyulduğunda tüp aspirasyon ucundan uzaklaştırılır ve prob temizleyicisi otomatik olarak temizleme işlemini başlatır.

2.6.  Sistem üzerinden numunelerin sonuçları gözlenir.

 

3.  Cihazın Kapatılması:
3.1.  İşlem bitince “Log of” işlemini gerçekleştirilip programdan çıkma esnasında tüm aktif datalar kaydedilir ve tüm uygulama pencereleri kapatılır.

3.2.  Cihazın numeric ekran üzerinden “Shutdown” tuşuna basılarak cihaz kapatılır.

3.3.  “Hutdown Computer” mesajı görüldüğünde güvenli bir şekilde bilgisayar, analizör ve kompresör kapatılır.

 

4.  Cihazın Bakımı:

4.1.   Cihaz dış yüzeyi nemli bir bezle ilgili teknisyen tarafından silinir, proplar ve iç hortumları clean solüsyonuyla teknik servis tarafından aylık temizlenir ve “Cihaz Bakım Çizelgesi”ne kaydedilir.

4.2.   Cihazın yıllık genel bakımı tedarikçi firma tarafından yapılır.