Döküman No
SÜFAK.TL.0036
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

  1. Cihazın adaptörünü prize takınız.
  2. Cihazın arkasında bulunan ON/OFF düğmesini ON konumuna getirerek açınız.
  3. Cihazın kendini test etmesini bekleyiniz.
  4. pH probu içinde bulunduğu koruma tamponu içinden çıkarıp distile su ile yıkayınız ve kurulayınız.
  5. pH/mV tuşuna basarak ölçülecek değeri belirleyeniz (Asitlik ve Bazlık ölçümü için pH; iletkenlik ölçümü için mV).
  6. pH veya mV’si ölçülecek solüsyonun içine daldırınız ve sayılar sabitlenene kadar bekleyiniz.
  7. Ölçüm bittikten sonra probu distile su ile yıkayınız ve kurulayınız.
  8. Probu tekrar koruma solüsyonunun içine koyunuz.
  9. Cihazın arkasındaki düğmeyi OFF konumuna getiriniz ve fişi prizden çıkarınız.