Doküman No
SÜFAK.TL.0003
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. İlk önce pompaların alt kısmındaki vanalar açık konuma getirilir.
  2. Pano içindeki termikler kontrol edilir ve çalışır konumda olduğu görülür.
  3. Ardından şalter 0 konumundan 1 konumuna alınır.
  4. Pano üzerindeki kontrol panelinde “normal” yazan düğmenin yanındaki ışığın yandığı görülür.
  5. Panonun alt kısmında bulunan seviye şamandırası, pompaların su çekebilmesi için konumlandırılır.
  6. Pompa/pompalardan hangisi/hangileri çalıştırılacaksa onun/onların “oto-man” tuşuna basılır ve basınç ışığının yandığı görülünce pompa/pompalar çalışmaya başlar.
  7. Kapatılması için şalter 1 konumundan 0 konumuna çevrilir.
  8. Arıza durumunda su yok, termik hatası, faz hatası, faz sıra hatası lambalarından biri ya da birden fazlası yandığında teknik servise bilgi verilir.