Döküman No
SÜFAK.TL.0013
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Kullanma Talimatı

 

  1. İlk önce pompaların alt kısmındaki vanalar açık konuma getirilir.
  2. Pano içindeki termikler kontrol edilir ve çalışır konumda olduğu görülür.
  3. Ardından şalter 0 konumundan 1 konumuna alınır.
  4. Pano üzerindeki kontrol panelinde “normal” yazan düğmenin yanındaki ışığın yandığı görülür.
  5. Panonun alt kısmında bulunan seviye şamandırası, pompaların su çekebilmesi için konumlandırılır.
  6. Pompa/pompalardan hangisi/hangileri çalıştırılacaksa onun/onların “oto-man” tuşuna basılır ve basınç ışığının yandığı görülünce pompa/pompalar çalışmaya başlar.
  7. Kapatılması için şalter 1 konumundan 0 konumuna çevrilir.
  8. Arıza durumunda su yok, termik hatası, faz hatası, faz sıra hatası lambalarından biri ya da birden fazlası yandığında teknik servise bilgi verilir.