Döküman No
SÜFAK.TL.0011
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

  1. Cihaz denize atılmadan önce uygun yazılım ile hangi derinlikten örnek alınacağı programlanarak cihaza komut olarak gönderilir.
  2. Şişelerin ağzı açık olacak şekilde cihazın üst kısmında yer alan kancalara sabitlenir.
  3. Örnekleme şişelerinin musluk ve vanalarının kapalı olduğu kontrol edilir.
  4. Bu işlemden sonra cihaz denize yavaş bir şekilde indirilir.
  5. Belirlenen derinliğe indirilen cihaz yine aynı hızla çekilerek tekne üstüne alınır.
  6. Şişeler içerisinde deniz suyu örnekleri alındıktan sonra cihaz tatlı suyla yıkanır ve koruma örtüsü kapatılarak muhafaza altına alınır.