Döküman No
SÜFAK.TL.0039
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

  1. Cihazın arkasında bulunan düğmeyi ON konumuna getirerek çalıştırınız.
  2. Cihazın ön kontrol paneli üzerinde bulunan kapak açma düğmesine basınız.
  3. Konulacak tüpleri karşılıklı olarak eşit hacim ve ağırlıkta rotora yerleştirip kapağını kapatınız.
  4. SELECT tuşuna basarak Hız ve Zaman ayarlarını yapınız.
  5. START/STOP düğmesine basarak başlatınız. Zaman bittikten sonra cihaz kendisi duracak ve kapağı açılacaktır.
  6. Tüplerinizi yerlerinden alarak cihazı kapatınız.