Döküman No
SÜFAK.TL.0057
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

  1. Cihazın fişini takınız, elektrik bağlantılarını kontrol ediniz.
  2. Elektrodu çözeltinin içerisine daldırınız, “Read” butonuna basınız ve ekrandaki pH değerini okuyunuz.
  3. Uzun süre kullanılmadıysa “Cal” butonuna basarak kalibre ediniz. (Kalibrasyon için detaylı kullanım kılavuzuna bakınız.
  4. Çalışma bittikten sonra elektrodun ucunu destile su ile temizleyiniz, kurulayınız ve elektrolit çözeltisi içerisinde muhafaza ediniz.