Doküman No
SÜFAK.TL.0082
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihaz temiz, düz ve hareket etmeyen bir zemine yerleştirilir.
  2. Cihazın dönebilen ayakları kullanılarak su terazisine bakılarak denge ayarı yapılır.
  3. Cihaz prizi fişe takılır.
  4. Cihaz ON/OFF tuşu ile açılır (ON).
  5. Cihazın Mode tuşu ile tartım parametreleri seçilir.
  6. Tartım bölgesinin kapağı kapalı iken ekrandaki değerin sıfırlanmış olması beklenir ya da TARE (T) düğmesine basılarak dara alınır (sıfırlanır).
  7. Tartım numune türüne göre tartım kabı ile ya da tek başına numune koymak suretiyle yapılır.