Döküman No
SÜFAK.TL.0100
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 1. Tüp içerisindeki sıvı örneklerin örneklerindeki faz ayrımını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
 2. Cihaz 500-10000 RPM arasında çalışır.
 3. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.
 4. Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.
 5. Cihaz açma-kapama düğmesinden açılır ve dijital ekranın hazır olması beklenir.
 6. RCF düğmesi ile istenilen RCF yada RPM değeri oklar yardımıyla girilir.
 7. Programlamada istenilen parametreler sol ok ile seçilir, seçilen parametrelerde ayarlamalar aşağı ve yukarı oklar yardımıyla gerçekleştirilir.
 8. Tüm parametre değerleri girildikten sonra “START” tuşuna basılarak yapılan ayarlamalar kaydedilir.
 9. Doğrulama için ekranda “*******ok******” yazısı kısa bir süre için belirir.
  1. Ön panelde yer alan kapak açma-kapama düğmesine basılarak cihaz açılır.
 10. Örneklerin bulunduğu tüplere uygun olan rotora tüpler yerleştirilir ve üst koruma kapağı kapatılır.
 11. Santrifüjün kapağı kapatılır.
 12. “START” tuşuna basılarak santrifüj başlatılır.
 13. Rotasyon gösterim ışığı rotor döndüğü sürece yanar.
 14. Santrifüj işlemini program dışında durdurmak için “STOP” tuşuna basılır.
 15. Rotor durunca koruma kapağı ve santrifüjün kapağı açılarak örnekler alınır.
 16. Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.
 17. Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.
 18. Santrifüj işlemi uygulanacak örnekler cihaza dengeli bir şekilde yerleştirilmelidir. Örnekler dengede değilse eşit hacimde denge tüpleri kullanılmalıdır.
 19. Cihazda yüksek aşındırma etkisine sahip maddeler ile çalışılmamalıdır. Bu maddelerle çalışılması rotorun ve cihazın komponentlerinin bütünlüğüne zarar verebilir.
 20. Santrifüje yerleştirilecek tüpler, örneklerle santrifüj içindeyken doldurulmamalıdır. Bu işlem santrifüj dışında yapılmalıdır.
 21. Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.
 22. Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.
 23. Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.