Döküman No
SÜFAK.TL.0055
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

  1. Cihazın fişini takınız, elektrik bağlantılarını kontrol ediniz.
  2. Cihazın bilgisayara bağlı olduğundan emin olunuz.
  3. Bilgisayar üzerinde tekstür analizi için gerekli programı “texture analyzer” başlatınız
  4. Bilgisayar üzerinden gerekli analiz koşullarını ayarlayınız.
  5. Örnekleri tekstür cihazının tablasına yerleştiriniz.
  6. “Start” düğmesine basarak işlemi başlatınız.
  7. Acil durumlarda “reset” butonunu çekerek işlemi sonlandırınız.
  8. İşlem sonunda cihazı kapatarak örnekleri cihazdan alınız ve cihaz için gerekli temizlik işlemleri yapınız.