Doküman No
SÜFAK.TL.0049
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişini takınız.
  2. Cihazın önünde bulunan “Power” düğmesini “On” konumuna getiriniz.
  3. İstenilen vakum ayarlarını “V” düğmesini saat yönünde döndürerek ayarlayınız.
  4. Yapışkanlık ayarlarını “S” düğmesini saat yönünde döndürerek ayarlayınız.
  5. Gaz ayarlarını “G” düğmesini saat yönünde döndürerek ayarlayınız.
  6. İçerisine numunelerinizi koyduğunuz vakum poşetlerini cihaza yerleştiriniz.
  7. Cihazın kapağını kapatınız.
  8. İşlem süresi sonunda cihazın “Power” düğmesi “Off” konumuna getirilerek kapatılır.
  9. Vakum işlemi esnasında istenmeyen bir durumda kırmızı renkli “VAC STOP” düğmesine basarak işlemi sonlandırınız.