Döküman No
SÜFAK.TL.0015
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

  1. Bilgisayar destekli çalışılacak ise önce software çalıştırılır.
  2. Cihaz arkasında buluna açma / kapama düğmesinden açılır.
  3. Cihazın açılmasıyla cihaz tarafından 10 parametrenin kontrolü yapılır. Bu esnada herhangi bir işlem yapılmaz. Kontrol işlemi bittikten sonra ana menü de çalışmanın amacına uygun olanı seçilir. Daha sonra gelen ekranda F1 tuşu yardımıyla çalışmaya uygun parametreler (örn: Dalgaboyu) girilir.
  4. Cihaz ait olan iki adet UV küvetlerden bir tanesi blank için kullanılır. Diğeri ise numunenin ölçümü için kullanılır.
  5. Blank için hazırlanan küvet blank bölmesine konur ve cihazda ölçüm işlemi bitinceye kadar orada kalır.
  6. Cihazın üzerindeki A/Z tuşuna basılarak baseline alınır. Baseline işlemi bittikten sonra UV’ si alınacak numune küveti ışık yolu kontrol edilerek küvet hücresine yerleştirilir.
  7. Cihazın kapağı kapatılarak start tuşuna basılır. Cihaz işlemini bitirinceye kadar kapak açılmaz. Numunenin ölçümü bittikten sonra diğer ölçümlere geçilir.
  8. Ölçümler bittikten sonra blank küveti çıkartılır.
  9. Ekrandaki pencereden ana menüye dönülür.
  10. Cihaz arkasında bulunan açma/kapama düğmesinden kapatılır.