Doküman No
SÜFAK.TL.0024
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

 

2.Uygulama

 

1. Cihazın düz bir zeminde ve dengede olduğunu (su terazisinin dengede olması) kontrol ediniz.

2. Cihazın elektrik fişini uygun bir prize takınız.

3. Teraziyi sol tarafındaki “ON/OFF” tuşuyla açınız.

4. Cihazın kalibrasyonunu yapmak için “CAL” tuşuna basınız.

5. “UNIT” tuşu ile ölçüm birimi seçiniz.

6. “TARE” tuşunu darayı iptal etmek ve ağırlık sapmalarını sıfırlamak için kullanınız.

7.Cihazda tartımı yapılacak nesneyi tartım cihazı üzerine koyunuz ve değeri ekrandan okuyunuz.

8. Kapasitesi üzerinde herhangi bir ağırlık tartmayınız. Maksimum 220g, minimum 1 mg tartılabilir.

9. Cihazda tartım işleminden sonra “ON/OFF” tuşuyla kapatınız ve fişi prizden çıkartınız.

10. Cihazda herhangi bir kirlenme oluşmuşsa, nemli bir bezle veya kâğıt havlu ile temizleyiniz.