Döküman No
SÜFAK.TL.0047
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
  2. Cihazın yanında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.
  3. Cihazın kapağını açınız.
  4. Malzemelerinizi raflara yerleştiriniz.
  5. Cihaz kapağını sıkıca kapatınız.
  6. “Temp” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile istenen sıcaklığı ayarlayınız ve “Enter” butonuna basınız.
  7. “Timer” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/azaltma butonları yardımı ile zaman sayacını ayarlayınız ve “Enter” butonuna basınız.
  8. “Start” butonuna basıp cihazı çalıştırınız.
  9. İşlem tamamlandığında, “Time” ekranı sıfırlanacaktır ve cihaz sesli uyarı sinyali verecektir.
  10. İşlem bittikten sonra cihazı kapatınız ve gerekli temizlik işlemlerini yapınız.