Doküman No
SÜFAK.TL.0008
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular 

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

 

2.Uygulama

2.1.Stereo Mikroskop Kullanma Talimatı

 

Stereomikroskop Parçaları: Binoküler görüntüleme parçası (göz merceği destekleri ile)

Stereo objektif

Göz mercekleri

Aydınlatma (LED)

Mikroskop tablası Odak topuzu

Açma/Kapama düğmesi parçalarından oluşmaktadır.

 

2.1.1.Kullanımı:

Başlamadan önce, Mikroskobunuzu kullanmak için ideal bir konum seçin. Mikroskobun ışık kaynağında veya bir masa lambasından gelen yeteri kadar kullanılabilir ışığınızın olması önemlidir. İncelenecek nesneyi mikroskop tablasına yerleştirin. Binoküler göz merceğinden bir göz atın en küçük büyütmeye sahip mercekle incelemeye başlayın. İncelme yaptığınız mercekte, makro ve mikro vidayı yavaş yavaş çevirerek görüntünün netliğini ayarlayın. Mikroskopla çalışmanız bittiğinde, mikroskobu temizleyiniz. Objektifi en küçük büyütmeye getirerek sabitleyiniz.

 

2.1.2.Temizlenmesi:

Mikroskoplar kullanılmadıkları zaman yumuşak ve kolay temizlenebilen bir örtü ile her yeri kapatılacak şekilde örtülmelidir ve bu örtü düzenli yıkanmalıdır. Mikroskoplar parçalarını temizlerken kir çeşidi gözetilmelidir: toz partikülleri (lamel tortuları, kumaş parçaları, vb) ve genel kir (parmak izleri, vb) düzenli olarak temizlenmelidir.