Doküman No
SÜFAK.TL.0090
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
  2. Cihazın arkasında bulunan açma/kapama anahtarından açınız.
  3. Cihaz açma/kapama düğmesinden açılarak startup yaptırılır
  4. Analizi yapılacak testin (her test için kit içerisinden çıkan prosedüre uygun olarak yapılması gereken bir takım ön hazırlık işlemleri mevcuttur) manuel ön hazırlık işlemleri yapılır.
  5. Cihazın programı açılarak analizi yapılacak test için gerekli ayarlamalar yapılır.
  6. Test prosedürüne uygun olarak, standartlar, kontroller ve numuneler pipetlenir.
  7. Test prosedürüne uygun olarak diğer kimyasallar pipetlenir.
  8. Test prosedürüne uygun olarak yıkama ve inkübasyon işlemleri yapılır. Plate düzgün bir şekilde yerleştirilir.
  9. Test prosedürüne uygun olarak istenilen dalga boyunda okuma yaptırılır (Her testin okuma dalga boyu farklı absorbans değerlerinde olabilmektedir). Çıkan absorbans değerlerine göre, belirlenmiş standart değerler baz alınarak kalibrasyon eğrisi çizdirilip sonuçlar değerlendirilir.
  10. Kapatılması gerektiğinde shutdown yapılır, açma kapama düğmesinde kapatılır.