Döküman No
SÜFAK.TL.0051
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

  1. Cihazın fişini takınız.
  2. Cihazın önünde bulunan “Power” düğmesini “On” konumuna getiriniz.
  3. İçerisinde ürünlerinizin bulunduğu porselen krozeleri kül fırının içerisine yerleştiriniz ve kapağını kapatınız.
  4. Cihazın üzerinde bulunan “Set” düğmesine basılı tutarak aşağı yukarı okların yardımıyla istenilen sıcaklık ayarlarını yapınız.
  5. İşlem süresi sonunda cihazın “Power” düğmesi “Off” konumuna getirilerek kapatılır ve fırın kapağı kapalı olarak soğumaya bırakılır.
  6. Cihaz soğuduktan sonra krozeler bir maşa yardımıyla cihazdan alınır.
  7. Cihazın kapağı kapatılır.