Doküman No
SÜFAK.TL.0061
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişini takınız.
  2. İç hazneye uygun seviyede su ekleyiniz.
  3. Su banyosunda kullanılacak su, saf su veya deiyonize su olmalıdır.
  4. Güç “Power” düğmesini “0”dan “I” konumuna getirerek cihazı açınız.
  5. Numuneyi su banyosuna yerleştiriniz.
  6. “Main” tuşuna basınız ve “Turn/Push” tuşu yardımıyla istenilen sıcaklığı saat yönünden çevirerek ayarlayınız ve bu tuşa basarak işlemi onaylayınız.
  7. “Main” düğmesine basılarak süre ayarlarına geçilir ve aynı şekilde istenilen süre ve çalkalama hızı da “Turn/Push” düğmesini saat yönünde çevirerek gerçekleştirilir ve bu tuşa basılarak operasyon işlemi başlatılır.
  8. İşlem bittikten sonra “Power” düğmesini “I”dan “0” konumuna getirerek cihazı kapanız ve numuneyi dışarı alınız.
  9. Uzun süre kullanılmayacak ise su haznesindeki suyu boşaltınız.