Döküman No
SÜFAK.TL.0063
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

  1. Cihazın elektrik bağlantıları kontrol ediniz.
  2. Aç/Kapa düğmesi yardımıyla cihazı çalıştırınız.
  3. Set butonuna basıldıktan sonra yukarı-aşağı-sağa-sola ok tuşları kullanılarak sıcaklık ayarlayınız.
  4. Start butonuna basınız.
  5. Program mode butonu ile istenilen program seçiniz.
  6. İnkübatörün kapağı açılarak numune yerleştiriniz ve tekrar kapağı kapatınız.
  7. Çalışma sonunda inkübatörün kapağını açınız ve malzemeleri alınız.
  8. İşlem bittikten sonra cihazı kapatınız ve gerekli temizlik işlemlerini yapınız.