Döküman No
SÜFAK.TL.0042
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan
  1. Laboratuvara girerken ve çalışmaya başlamadan koruyucu iş önlüğü giyilmelidir.
  2. Laboratuvarda çalışılırken koruyucu eldiven takılmalı, yemek ve içecek tüketilmemelidir.
  3. Laboratuvarda çalışma anında oluşan hiçbir gaz solunmamalı, Kimyasallarla cildiniz temas etmemelidir.
  4. Yetkili olmadığınız cihazlar kullanılmamalı ve testler yapılmamalıdır.
  5. Laboratuvar kullanılmadan önce sorumlusundan izin alınması gerekmektedir. 
  6. Kırık veya çatlak cam malzeme kullanılmamalıdır.
  7. Laboratuvarda temizliğe ve düzenli çalışmaya özen gösterilmelidir
  8. Çalışma bitiminde tezgâhlar ve çalışılan aletler düzenli ve temiz olarak bırakılmalıdır.
  9. Laboratuvar cihazları, klima ve elektrik düğmeleri kullanılmadığı, gerekmediği zamanlarda ve iş bitiminde kapatılmalı ve kapalı tutulmalıdır.
  10. Cihazlarda meydana gelen elektrik ve diğer arızalar zaman geçirmeden laboratuvar sorumlusuna ve sorumlu dekan yardımcısına bildirilmelidir.