Doküman No
SÜFAK.TL.0018
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz. Cihazın ön kısmında bulunan “Power” butonuna basarak cihazı açınız.
  2. Hız düğmesinden hız ayarlaması yapınız. “Mode” butonundan manuel ya da otomatik seçeneğini belirleyiniz.
  3. Seçtiğiniz mode “run” veya touch” butonlarının yanındaki lambaların yanmasıyla belirtilecektir.
  4. Numunenin dışarı taşmamasına dikkat edilerek, yeterli karışmayı sağlayacak süre boyunca vortekslenir.
  5.  İşlem bitince hız düğmesini başlangıç durumuna getiriniz. Cihazı “Power” butonuna basarak kapatınız.