Döküman No
SÜFAK.TL.0018
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz. Cihazın ön kısmında bulunan “Power” butonuna basarak cihazı açınız.
  2. Hız düğmesinden hız ayarlaması yapınız. “Mode” butonundan manuel ya da otomatik seçeneğini belirleyiniz.
  3. Seçtiğiniz mode “run” veya touch” butonlarının yanındaki lambaların yanmasıyla belirtilecektir.
  4. Numunenin dışarı taşmamasına dikkat edilerek, yeterli karışmayı sağlayacak süre boyunca vortekslenir.
  5.  İşlem bitince hız düğmesini başlangıç durumuna getiriniz. Cihazı “Power” butonuna basarak kapatınız.