Doküman No
SÜFAK.TL.0037
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
  2. Cihaz saf su üretimi ve soğutma suyu için şebeke suyuna bağlı olduğundan, şebeke suyuna bağlı olan musluğu açınız.
  3. Cihazı ön kısımda bulunan açma kapama düğmesinden açınız ve ön panelde bulunan sarı ışığın yandığını kontrol ediniz.
  4. Eğer kırmızı ışık yanıyor ise cihazın iç kısmındaki hazneye su ilave edilmelidir.
  5. Soğutma suyunun çıktığını kontrol ediniz.
  6. Cihaz yaklaşık olarak 4 L/Saat saf su üretebilmektedir.
  7. Cihazın kendi musluğunu açarak saf suyu alabilirsiniz.
  8. İşleminizi tamamladıktan sonra cihazın kendi musluğunu kapatınız.
  9. Açma/kapama düğmesinden kapatınız.
  10. Şebeke suyuna bağlı musluğu kapatınız.