Döküman No
SÜFAK.TL.0026
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

  1. “Açma/Kapama” düğmesinden cihaz açılır.
  2. Cihaz hazır olana kadar kapağı kapalı şekilde beklenir.
  3. Cihaz kendini test ettikten sonra kapağı açılır ve hazırlanan örnekler cihaz içerisindeki ısıtıcı bloğa yüklenir.
  4. Cihaz içerisindeki santrifüj kısmına filtre eklenilen rotor adaptörler yerleştirilir. Burada dikkat edilmesi gereken durum ısıtıcı bloğa yüklenilen örnekler ile santrifüj kısmına yüklenilen rotor adaptörler aynı sayıda ve konumda olması gereklidir.
  5. Çalışılacak örneğin kitleri ve pipet uçları cihaz içerisinde gerekli yerlere yerleştirildikten sonra kapağı kapatılır.
  6. Led ekran üzerinden çalışılacak kit protokolü seçilir.
  7. Ekran üzerinden gerekli ayarlar yapıldıktan sonra “START” tuşuna basılarak çalıştırılır. (NOT: Cihaz çalışır konumdayken kapağı açmayınız.)
  8. İşlem bittikten sonra cihazdan örnekler alınır ve temizliği yapılır.
  9. Cihaz “Açma/Kapama” düğmesinden kapatılır.