Doküman No
SÜFAK.TL.0076
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın musluk bağlantısını yapınız ve su gelip gelmediğini kontrol ediniz.
  2. Diskin üzerine zımpara kağıdını takınız.
  3. Zımpara kağıdını kasnak ile sabitleyiniz.
  4. Yeşil renkli cihazı başlatma düğmesine basınız.
  5. Parlatma işleminde su kullanılmak istenirse cihazın ön kısmında bulunan ‘’WATER’’ düğmesi ‘’I’’ konumuna getirilerek açılır ve istenildiğinde ‘’0’’ konumuna getirilerek kapatılır.
  6. Diskin dönme hızını istenen devir sayısına göre UP ve DOWN tuşlarını kullanarak istenilen yöne göre ileri (FWD) ve geri (REV) ayarlayınız.
  7. Zımpara yapılacak numuneyi dönen disk üzerinde tutunuz.
  8. Acil bir durum olursa cihazın önünde bulunan ‘’EMERGE/STOP’’ butonunu öne doğru itiniz.
  9. İşlem bittiğinde kırmızı renkli ‘’STOP’’ cihazı durdurma tuşuna basarak cihazı kapatınız.
  10. Zımpara kağıdı ıslak halde kaldıysa cihazdan alınarak kurutulur.