Doküman No
SÜFAK.TL.0004
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. İlk önce pano içindeki termikler kontrol edilir ve çalışır konumda olduğu görülür.
  2. Ardından pano üzerindeki şalter sol tarafa doğru çevrilerek cihaz çalıştırılır.
  3. Pano üzerindeki kontrol paneli üzerindeki “motor 1” ışığının yandığı görülür.
  4. Blower çıkışındaki basınç saati 4 atm basınca gelecek şekilde ayarlanır.
  5. Kapatılması için şalter sol taraftan sağ tarafa çevrilir.
  6. Arıza durumunda teknik servise bilgi verilir.