Döküman No
SÜFAK.TL.0014
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Kullanma Talimatı

 

  1. İlk önce pano içindeki termikler kontrol edilir ve çalışır konumda olduğu görülür.
  2. Ardından pano üzerindeki şalter sol tarafa doğru çevrilerek cihaz çalıştırılır.
  3. Pano üzerindeki kontrol paneli üzerindeki “motor 1” ışığının yandığı görülür.
  4. Blower çıkışındaki basınç saati 4 atm basınca gelecek şekilde ayarlanır.
  5. Kapatılması için şalter sol taraftan sağ tarafa çevrilir.
  6. Arıza durumunda teknik servise bilgi verilir.