Doküman No
SÜFAK.TL.0067
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
20.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Kimyasal maddelerle sadece çeker ocak altında ve eldivenle çalışınız.
  2. Çeker ocağın aydınlatmasını açmak için “Light” düğmesini saat yönünde çeviriniz.
  3. Çeker ocağın fanını çalıştırmak için “Fan” düğmesini saat yönünde çeviriniz.
  4. Mümkün oldukça çeker ocağın kapağını kapatarak “çekme” modunda kullanınız.
  5. Çeker ocağın kapağını kapatmak için manuel olarak kapağı aşağı yukarı çekiniz.
  6.  “Set Speed” butonu saat yönünde çevirerek istenilen akış hızını ayarlayınız.
  7. Kullandığınız kimyasalların atıklarını, ait oldukları üzerinde atık yazan kutulara huni ile boşaltınız. Açtığınız her kutu kapağını yine sıkıca kapatınız.
  8. İşiniz bittikten sonra çöplerinizi çöp kutusuna atınız. Tüm kutuların etiketlerini hemen okunacak şekilde öne bakar vaziyette bırakınız.
  9. Çalışma bittikten sonra kabin içini %70’lik etil alkol ile temizleyiniz