Döküman No
SÜFAK.TL.0074
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı :

 

  1. Cihazın su haznesini su ile doldurunuz.
  2. Hassas kesici diski yerine takınız ve vidasını sıkınız.
  3. Kesilecek numuneyi cihazın numune tutucu aparatına yerleştiriniz. Tutucu üzerindeki vidaları alyan anahtar ile sıkınız.
  4. Cihazın yanında bulunan güz kaynağı ve elektronik kontrol ünitesinin elektrik kablosunu prize takınız.
  5. Elektronik kontrol ünitesi üzerindeki şalteri ‘’1’’ konumuna getiriniz. LCD panelden disk dönme hızını X ve Y eksenleri ile kesit kalınlığını için ayarlayınız.
  6. Numuneyi diskin üzerine yavaşça bırakarak koruma camını kapatıp kesme tuşuna basarak kesme işlemini yapınız.
  7. Kesme işlemi tamamlandıktan sonra hız düğmesini saat yönünün tersi yünde çevirerek diskin dönmesini durdurunuz. Elektronik kontrol ünitesi üzerindeki şalteri ‘’0’’ konumuna getiriniz ve koruma camını açınız.
  8. Güç kaynağının fişini prizden çıkartınız.