Döküman No
SÜFAK.TL.0064
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

 

 1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
 2. Cihazın yanında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.
 3. Cihazın su vanasını açınız.
 4. Su haznesini işaretli yere kadar su ile doldurunuz.
 5. Derece işaretinin olduğu düğmeyi saat yönünde çevirerek istenilen sıcaklık ayarını yapınız.
 6. Su istenilen sıcaklığa ulaşıncaya kadar bekleyiniz.
 7. İçerisinde örneğiniz bulunan cam balonları cihaza yerleştiriniz.
 8. Cihazın alt kısmında bulunan mandallı sağa sola çekerek cam balonu su içerisine daldırınız.
 9. Diğer cam balonu geri dönüşüm kısmına mandalı açarak takınız ve sıkıca kapatınız.
 10. Vakum vanasının yatay “kapalı” konumda olmasına dikkat ediniz.
 11. “Rpm” butonundan istenilen dönüş hızını ayarlayınız.
 12. Vakum cihazını açık konuma getirerek çalıştırınız.
 13. Örnek balonundaki kimyasal uzaklaşıncaya kadar işleme devam ediniz.
 14. İşlem sonrasında örnekleri vakum vanasını dikey konuma getirerek yuvalarından alınız.
 15. İşlem bittikten sonra cihazı kapatınız ve gerekli temizlik işlemlerini  yapınız.